АВТОРСКО ПРАВО

Всички статии, текстове и снимки в този блог са авторски. И съответно лицензирани.

Което от своя страна означава, че при използването им на други места, от други хора, с други цели, следва да се прилагат следните условия:
- да се посочи автора на текста или снимката.
- да се посочи името на блога, като източник, чрез линк кухни и мебели