вторник, 17 април 2012 г.

Влиянието на цветовете в кухнята.

   Всеки знае, че цветовете, по един или друг начин, пряко или косвено, въздействат на човешката психика. И предизвикват, подсъзнателно, различни влияния, състояния и дори мисли. Топло, студено, вкусно, спокойствие и т.н.